5 EPEKTIBONG HOME REMEDIES PARA SA UTI

Girl having urinary tract infection illustration

Nangyayari ang UTI kapag ang bacteria, kadalasang mula sa balat o tumbong, ay pumapasok sa urethra. Maaari kang makakuha ng impeksyon sa anumang bahagi ng daanan ng ihi, ngunit ang mga impeksyon sa pantog ay ang pinakakaraniwan.

Bagama’t maaaring makaapekto ang mga UTI sa sinuman, ang mga taong nakatalagang babae sa kapanganakan ay mas madaling kapitan sa kanila. Iyon ay dahil ang babaeng urethra, ang tubo na naglalabas ng ihi mula sa pantog, ay mas maikli kaysa sa male urethra.

Ang mas maikling distansya ay ginagawang mas madali para sa bakterya na maabot ang pantog. Ang kalapitan ng urethra sa puki at tumbong, na pinagmumulan ng bakterya, ay gumaganap din ng isang papel.

 

Ito ang iba pang mga dahilan ng panganib para sa mga UTI ay kinabibilangan ng:

 • history of UTIs
 • sexual activity
 • poor hygiene
 • age, with children and older adults more prone to UTIs
  pregnancy
 • changes to vaginal bacteria, which spermicides and menopause can cause
 • structural problems in the urinary tract, such as an enlarged prostate
 • having a catheter in place
 • certain medical conditions, such as diabetes

SINTOMAS NG MAY UTI

Common UTI symptoms include:

 • a burning sensation when peeing
 • frequent urination
 • cloudy or dark urine
 • urine with a strong odor
 • a feeling of incomplete bladder emptying
 • pelvic pain

BEST HOME REMEDIES

 1. Drink Plenty of Fluids – Ito ay dahil ang regular na pag-ihi ay makakatulong sa pag-flush ng bacteria mula sa urinary tract upang maiwasan ang impeksyon. Kapag na-dehydrate ka, hindi ka madalas umiihi, na maaaring lumikha ng isang lugar ng pag-aanak para sa bakterya.
 2. Increase Vitamin C Intake – Ang vitamin C ay gumagana sa pamamagitan ng pagtaas ng acidity ng ihi, na nagiging solusyon sa pagpatay sa mga bakterya na nagdudulot ng impeksiyon.
 3. Drink Unsweetened Cranberry Juice – Ang pag-inom ng unsweetened cranberry juice ay isa sa mga pinaka kilalang natural na remedyo para sa mga UTI.
 4. Take Probiotics – Ang probiotic ay mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo na mabisa sa pamamagitan ng pagkain o mga suplemento. Maaari silang magsulong ng malusog na balanse ng bakterya sa iyong bituka.
 5. Practice Healthy Hygiene Habits – Mahalagang huwag Pigilan ang iyong ihi nang matagal. Ito ay maaaring humantong sa isang buildup ng bakterya, na nagreresulta sa impeksyon.Ang pag-ihi pagkatapos makipagtalik ay matagal nang naiugnay sa mas mababang panganib ng mga UTI sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkalat ng bacteria at inirerekomenda ng mga awtoridad sa kalusugan, kabilang ang Planned Parenthood.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *